Parochiekern Schijf

Welkom op de site van de parochiekern H. Martinus Schijf.

De parochie Schijf is opgericht in 1882. Voor 1882 hoorde het dorp Schijf bij de parochie Rucphen.

In 1882 is de eerste kerk en de huidige pastorie gebouwd. Ook is toen de pastorietuin en de begraafplaats aangelegd. In 1915 is de te kleine kerk opnieuw gebouwd en toen met een toren. De oude toren bevond zich aan de zijde van het Oud Kerkpad en is aan het eind van de oorlog, nadat de nieuwe kerk in 1940 gebouwd was met de toren aan de Sint Antoniusstraat, als wegversperring opgeblazen. De nieuwe kerk is toen gespaard gebleven van schade. Er hebben dus een paar jaar 2 torens gestaan en daar zijn nog foto's in het archief aanwezig.

De huidige parochiekerk is gebouwd in 1939/1940 kort voor de tweede wereldoorlog. In de kerk van Schijf bevindt zich een monumentaal Vlaams Barokorgel dat rond 1718 is gebouwd en in 1909  al in onze kerk is gekomen. Dit orgel heeft alle verbouwingen overleefd en is uiteindelijk na een grondige restauratie voor in de kerk geplaatst in 1985. Dit orgel is een Rijksmonument en is nog steeds in gebruik als begeleiding bij de zang van het Gemengd Koor.

In 2017 is de parochie Schijf gefuseerd in de Sint Franciscusparochie samen met alle parochies in de gemeente Rucphen. De parochiekern Schijf heeft ongeveer 1400 inwoners en is nog steeds een vitale parochiegemeenschap. De pastorietuin is onlangs helemaal gerenoveerd en meer open gesteld voor bezoekers. Ook is in de tuin het "Heemhuys", een onderkomen van de Heemkundekring "Swerter Scive" gerenoveerd en open voor publiek.

Iedere zaterdagavond om 19.00 uur is er een viering in onze parochiekerk. In onze kerk worden kinderen gedoopt, doen kinderen hun Eerste H. Communie en worden kinderen gevormd. Ook worden er in onze kerk huwelijken gesloten, worden jubilea gevierd en wordt er afscheid genomen van dierbaren in de uitvaartdiensten.

De H. Martinus is de patroonheilige van parochie en er wordt ook speciaal de H. Antonius Abt vereerd, ook wel de "schijfse aflaat" genoemd.

 

De hoofdstraat in het dorp heet dan ook de Sint Antoniusstraat.

De parochiekerk van Schijf staat op een kruispunt van wegen midden in Schijf

Deze foto is gemaakt vóór de renovatie van de omgeving van de kerk tijdens de uitvoering van de IDOP plannen voor Schijf tegelijk met de renovatie van de pastorietuin.