Reglement begraafplaats

Mededeling


over misintenties die al eerder opgegeven zijn

De misintenties die de afgelopen maanden zijn opgegeven zullen, zonder tegenbericht van uw kant, als volgt worden voorgelezen: misintenties opgegeven in maart 2020 worden voorgelezen in de viering van 11 juli, die van april op 18 juli, die van mei op 25 juli en die van juni op  1 augustus.