Contact gegevens

Adres pastorie

Parochiekern Schijf 
Sint Antoniusstraat 44
4721 AN Schijf

Openingstijden pastorie Maandag in de oneven weken van 10.00 tot 11:30 uur

Tel. pastorie

 

Voor dringende zaken

0165 - 341275 tijdens openingstijd.
Buiten openingstijd: Adrie Konings, telefoon thuis: 0165 348400 of mobiel: 06-22446192.

06-20515729

E-mail pk.schijf@sintfranciscusparochie.nl
Bankrekening t.n.v.
St. Franciscus parochiekern Schijf.
H. Martinus
NL74 RABO 0337 2400 78