Vieringen

Het secretariaat is op maandagochtend van 10-11.30 uur alleen geopend in de ONEVEN weken.
Contactpersoon secretariaat Lia van Overveld-Vermunt, telefoon 0165 786730. U kunt het antwoordapparaat inspreken.
Voor zeer dringende zaken zoals aanvragen ziekenzalving of melding overlijden kunt u het Pastorale Team bereiken op 06-20515729. 

Vrijdag 1 juli 2022; HH Petrus en Paulusviering/Bedankavond voor alle vrijwilligers van de Parochies van de 5 kerkdorpen van de Sint Franciscusparochie Rucphen. 
19.00 uur in Rucphen.
 Met medewerking van de gezamenlijke koren van de Sint Franciscusparochie. Na afloop van de viering wordt er gezamenlijk koffie gedronken met diverse soorten gebak dat door vrijwilligers uit de verschillende parochiekernen gemaakt is.

Zaterdag 2 juli 2022;
In Schijf is er geen viering. Wel om 19.00 uur in Rucphen.

Zondag 3 juli 2022; 14e Zondag door het Jaar
9.30 uur Parochiële Eucharistieviering in Sint Willebrord.
11.00 uur Parochiële Eucharistieviering in Zundert.

Zaterdag 9 juli 2022; Dankviering Eerste Heilige Communie in Schijf
19.00 uur;
Woord- en Communieviering, voorganger Diaken Jan van Steenoven, m.m.v. Kinderkoor Fasollasi. Koster/acoliet Ria en Koosje, lector kinderen
Intenties;
Kees Schrauwen
Jac Koeken e.v. Cor Dams
Jgt.; Marijn Goorden
Jgt.; O.o. Roovers-de Graaf
Jgt.; O.o. Jan Schrauwen en Cor Vriends tevens voor zoon Ad Schrauwen

Zondag 10 juli 202215e Zondag door het Jaar
Om 9.30 uur; Parochiële Eucharistieviering in Sint Willebrord.
Om 11.00 uur; Eucharistieviering in Zundert

Zaterdag 16 juli 2022; in Schijf is er geen viering. Wel is er om 19.00 uur een viering in Rucphen.

Zondag 17 juli 2022; 16e Zondag door het Jaar
9.30 uur Parochiële Eucharistieviering in Sint Willebrord. Installatie van Pastor Embregt Wever.
M.i.v. 1 juli a.s., zal Embregt Wever als pastoraal werker, het team van onze parochie en die van Christus Koning, komen versterken
11.00 uur Parochiële Eucharistieviering in Zundert.

Kerkhof
Elke zondag is de poort van het kerkhof aan het Oud Kerkpad geopend. Ook is het kerkhof elke dag te bezoeken via de pastorietuin.

Vieringen in Schijf:

09 juli
23 juli
06 augustus
20 augustus
03 september
17 september
01 oktober Sint Franciscusviering 19.00 uur in SPRUNDEL. Viering 19.00 uur in Schijf vervalt.