Vieringen

PAROCHIEKERN H. MARTINUS SCHIJF        

St. Antoniusstraat 44, 4721 AN Schijf, 0165-341275; Mail: pk.schijf@sintfranciscusparochie.nl  - Website: www.parochieschijf.nl of www.sintfranciscusparochie.nl - Secretariaat geopend op maandag in de oneven week van 10.00-11.30 uur. Intenties inleveren voor maandag 11.30 uur.
Het secretariaat  is op maandagochtend van 10-11.30 uur alleen geopend in de ONEVEN weken. Contactpersoon: Adrie Konings, vaste telefoon: 0165-348400,  mobiel 06-22446192.
Voor het doorgeven van overlijden en aanvragen van ziekenzalving kunt u de dienstdoende pastor bellen op 06 - 20 51 57 29.

Zaterdag 25 maart is er géén viering in de kerk van Schijf

Collecte Vastenaktie

In de veertigdagentijd willen we extra denken aan én geven voor de mensen in derde wereldlanden. Dit jaar sluiten we ons aan bij een project in Tanzania waardoor kinderen met een verstandelijke beperking de mogelijkheid wordt geboden om zich te ontwikkelen. Een gehandicapt kind wordt in Tanzania helaas nog gezien als een straf van God en ouders stoppen die kinderen het liefst weg, Door uw bijdrage maken we het mogelijk dat deze kinderen een aangepast onderwijsprogramma kunnen volgen en meer dan nu gezien worden als volwaardige mensen. De collectebussen staan achter in de kerk tot en met Paaszondag, 9 april. Dank voor uw bijdrage.

Zondag 26 maart 2023 zijn er parochiële Eucharistievieringen om 9.30 uur in Sint Willebrord en om 11.00 uur in Zundert.

Kerkhof open
Elke zondag is de poort van het kerkhof aan het Oud Kerkpad geopend. Ook is het kerkhof elke dag te bezoeken via de pastorietuin.

Vieringen in Schijf 2023: 
 1 april Palmzondag
 9 april Pasen
15 april