Parochiekerncommissie

De parochiekerncommissie H. Martinus Schijf

voorzitter Tosca Goorden
secretaris/bestuur PCI Lianne van Trijp
lid/kasbeheerder/begraafplaats Jan van Overveld
lid/begraafplaatsadm. Adrie Konings
lid/koren/bestuur/vrijwilligers Jacqueline Peeters
lid/onderhoud tuin, kerk, etc.  Jac Martens
 Lid/ bouwzaken  Kees Kerstens

 

Website Sint Franciscusparochie
Op www.sintfranciscusparochie.nl vindt u alle (actuele) wetenswaardigheden van de Sint Franciscusparochie én ook van onze parochiekern Schijf; onderaan op de Homepagina onder het kopje  “onze parochiekernen”, hier kiezen voor “Schijf”.


Kerkhof open
Het kerkhof is elk weekend geopend voor bezoekers. tevens alle dagen via de pastorietuin.