Tarieven

De tarieven voor de parochiekern H. Martinus Schijf 2021 zijn;

Minimumparochiebijdrage:     € 100,00

Huwelijk/uitvaartdienst:         € 626,00

Jubileumdienst:                     € 314,00

Dienst in crematorium:          € 417,00   (Voorganger parochie zonder voorafgaande avondwake-uitvaart in de kerk)

Avondwake:                          € 314,00  (bij geen uitvaartdienst in de kerk)

Deze tarieven gelden wanneer u geen parochiebijdrage betaalt of minder dan de minimumbijdrage.

Andere tarieven in de kerk zijn:

Stipendium:                          €  11,00

Offerkaarsen in kerk:             €   0,50

Noveenkaarsen:                    €   5,00

Plaatsengeld in kerk:             €   1,00