Tarieven begraafplaats

R.K. Begraafplaats parochiekern H. Martinus Schijf

In onze parochiekern is een bijzondere R.K. begraafplaats die door het kerkbestuur wordt beheerd.

Er is een bijzonder reglement op de begraafplaats van toepassing, laatst goedgekeurd door het Bisdom op 7 aug. 2013 onder nr. 21/154/2013.

Op de begraafplaats is ook een urnenmuur waarin de as van een dierbare kan worden bijgezet.

De tarieven lopen gelijk op met de tarieven van de gemeentelijke begraafplaatsen

 

De tarieven voor 2024 zijn;

Begraven:

1e begraving;  € 1.887,00 (incl. delven, grafrechten, onderhoud en ruimingskosten aan het einde van de grafrechten)

Bij-begraving;  maximaal € 1.757,00 (met verrekening van lopende rechten en eventueel ruimingskosten indien die nog niet in rekening zijn gebracht)

Verlenging grafrechten voor 10 jaar;  € 526,00

Verlenging grafrechten voor 5 jaar;  € 263,00

Kosten van monumenten geheel in opdracht en voor rekening van rechthebbenden

 

Urnenmuur:

1e plaatsing in urnenmuur; € 1.836,00 (incl. kosten muur, dekplaat, urn recht, onderhoud en ruimingskosten aan het einde van de urn rechten)

Bij-plaatsing in urnenmuur; maximaal € 1.309,00 (met verrekening van lopende rechten en eventuele ruimingskosten indien die nog niet in rekening zijn gebracht.)

Plaatsing urn in een graf; € 684,00

Verlenging urn-rechten voor 10 jaar;  € 526,00

Verlenging urn-rechten voor 5 jaar;  € 263,00

Graveren van de dekplaat in opdracht van en voor rekening van rechthebbenden

 

Voor kindergraven gelden aangepaste tarieven.

 

Voor informatie over de begraafplaats; Jan van Overveld, tel. 0165-342258 of 06-42893698.